Uvítanie detí v obci Olešná dňa 25.6.2014Dňa 25. júna 2014 pán starosta Stanislav Novotný v spolupráci s členmi  sociálnej komisie obce a zástupkyňou starostu p. PhDr. Katarínou Plešivčákovou,  slávnostne privítali do života 14 narodených detí – najmladších občanov obce Olešná. Uvítanie detí prebehlo v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu v Olešnej za prítomnosti ich rodičov.

Patrili k nim: Martin Michalina, Vanesa Prachniarová, Marián Badžgoň, Viktória Bobeková, Marek Čečotka, Eliška Cudráková, Lenka Kubišová, Eliška Grečmalová, Terézia Horčičáková, Peter Belko, Sandra Perďochová, Samuel Hažík, Patrik Fuček a Sebastián Staník.

Pripravený bol príjemný kultúrny program o ktorý sa postarali deti s Materskej školy u  Rovňanov - Olešná 618, čím sa aj touto cestou chceme úprimne poďakovať pedagogickému zboru MŠ Olešná u Rovňanov 618 za spolupodieľanie sa na príprave tohto milého podujatia. Najmenšie detičky MŠ prispeli do kultúrneho programu svojím prednesom básní a spevom piesní.
Pán starosta v príhovore poprial rodičom veľa trpezlivosti pri výchove svojich detí, rodičovskej lásky, ale aj vedomostí potrebných na zdolávanie prekážok a neúspechov v živote. Následne rodičia vykonali slávnostný zápis do „Pamätnej knihy obce Olešná“, pán starosta matkám odovzdal kvet, p. PhDr. Katarína Plešivčáková odovzdala rodičom darček a p. Červencová Emília sa pripojila k prianiu odovzdaním pamätných listov. Poslanec p. Fuják Štefan rodičom taktiež poprial veľa úspechov pri výchove svojich ratolestí. Záverom tohto podujatia pán starosta pozval rodičov na pripravené občerstvenie.