P1010706Dňa 27. júna 2013 v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu Olešná pán
starosta obce v spolupráci so sociálnou komisiou obce a zástupkyňou starostu PhDr.
Katarínou Plešivčákovou, slávnostne privítali do života 10 narodených detí, najmladších
občanov obce Olešná.


Patrili k nim: Alex Cisarik, Milan Oboňa, Sofia Ramšová, Lukáš Bazger, Richard Pištek,
Michal Segeč, Michal Gančár, Rudolf Oboňa, Matej Piontek a Ema Čimborová.
Pán starosta v príhovore poprial rodičom veľa trpezlivosti pri výchove svojich detí,
rodičovskej lásky, ale aj vedomostí potrebných na zdolávanie prekážok a neúspechov v
živote. Taktiež silu a schopnosť naučiť svoje deti rozpoznávať dobré od zlého, pravdu a
čestnosť. Vštepovať im do sŕdc pravé hodnoty, akými sú úcta a láska k rodičom, rodisku
a ľuďom vôkol seba. Rodičia vykonali slávnostný zápis do „Pamätnej knihy obce Olešná“,
pán starosta im zároveň zablahoželal, odovzdal kvety, p. PhDr. Katarína Plešivčáková
odovzdala rodičom darček pre ich anjelikov a p. Červencová sa pripojila k prianiu
odovzdaním pamätných listov pri príležitosti narodenia ich dieťaťa. Pán starosta následne
pozval rodičov k pripravenému občerstveniu.
Obec Olešná chce touto cestou úprimne poďakovať aj pedagogickému zboru MŠ
Olešná u Rovňanov, za spolupodieľanie sa na príprave kultúrneho programu pri
príležitosti tohto milého podujatia, v ktorom sa predstavili aj naše najmenšie detičky MŠ
s prednesom básní a spevom.