denmatiekP O Z V Á N K A

Obec O L E Š N Á v zastúpení starostom obce, Vás srdečne pozýva milé mamičky, babičky a tety na oslavu DŇA MATIEK,

ktorá sa uskutoční dňa 12. mája 2013 o 14.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu Olešná.

Pripravili sme pre Vás bohatý kultúrny program.

Stanislav Novotný, starosta obce