10-uvitanie-deti-jun-2012Dňa 27. júna 2012 v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu Olešná pán starosta obce v spolupráci so sociálnou komisiou obce, slávnostne privítal do života 14 narodených detí, najmladších občanov obce Olešná.


Patrili k ním:
Melisa Chabroňová, Michal Čapanda, Sofia Plechová, Samuel Kováč, René Šperka, Klaudia Moskálová, Sandra Heglasová, Lucia Bőhmová, Nella Badžgoňová, Aleš Badžgoň, Rudolf Polaček, Lucia Horčičiaková, Nina Smiešková, Lukáš Kubiš
Pán starosta v príhovore poprial rodičom veľa trpezlivosti pri výchove svojich detí, rodičovskej lásky, ale aj vedomostí potrebných na zdolávanie prekážok a neúspechov v živote. Taktiež silu a schopnosť naučiť svoje deti rozpoznávať dobré od zlého, pravdu a čestnosť. Vštepovať im do sŕdc pravé hodnoty, akými sú úcta a láska k rodičom, rodisku a ľuďom vôkol seba.
Rodičia vykonali slávnostný zápis do „Pamätnej knihy obce Olešná", pán starosta im zároveň zablahoželal, odovzdal kvety, darčeky i pamätné listy pri príležitosti narodenia ich dieťatka.