Návšteva škôlkarov v hasičskej zbrojnici

 

 

V hasičskej zbrojnici DHZ Olešná sa uskutočnila návšteva škôlkarov z MŠ Olešná – Rovňany. Dňa 08.06.2011 od 9.30 do 10.45 hod. sa v hasičskej zbrojnici DHZ Olešná uskutočnila návšteva škôlkarov z MŠ Olešná – Rovňany. Hasičskú zbrojnicu navštívilo 13 žiakov z 2. triedy MŠ a dve pedagogické pracovníčky. Škôlkari si v tento deň otvorených dverí mohli v garáži prezrieť našu hasičskú techniku. Bola im urobená prednáška o hasičskej výstroji, výzbroji a technike. Dozvedeli sa veľa vecí o práci hasičov a vyskúšali si niektoré súčasti výstroja hasiča. Na záver si škôlkari vyskúšali striekanie z hasičských ručných striekačiek. Návšteva sa skončila spoločnou fotografiou v hasičskej zbrojnici pred hasičským vozidlom Avia.

Členovia DHZ Olešná ďakujú pedagogickým pracovníkom, že prišli s deťmi do hasičskej zbrojnice, aby sa zo získaných informácií zvýšilo povedomie detí o práci hasičov.

Prednášku pre deti z MŠ Olešná – Rovňany viedol hlavný strojník DHZ Olešná Zemaník Ľuboš.

 

{backbutton}