Váľanie hasičského mája a MDD 2011Dobrovoľný hasičský zbor Olešná.

Dňa 04.06.2011 dobrovoľný hasičský zbor Olešná v spolupráci s pracovníkmi obecného úradu Olešná, usporiadali pre deti v areály obecného úradu oslavu sviatku MDD.

Na oslave sa zúčastnilo veľa malých detí našej obce, odskúšali si svoju zručnosť v rôznych súťažiach, pochutnali si na výbornom guláši a na záver boli za svoje výkony tie šikovnejšie deti odmenené vecnými cenami. Na záver osláv bol členmi dobrovoľného hasičského zboru Olešná zvalený hasičský Máj.
Členovia DHZ by sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní osláv MDD a váľaní hasičského Mája. Poďakovanie patrí aj zamestnancom obecného úradu, ktorí zabezpečili vecné ceny pre tých najmenších a prispeli k príprave chutného gulášu.

Na usporiadaní osláv MDD a váľaní hasičského Mája sa zúčastnili:
pracovníci obecného úradu Olešná

za DHZ Olešná :
- Kožák Vladimír
- Chabroň František
- Comorek Ján
- Janík Marian
- Janík František
- Zemaník Ľuboš

{backbutton}