olesna uvitanie deti 2021 mDňa 16.9.2021 sa za dodržania aktuálnych epidemiologických opatrení v priestoroch Obecného úradu Olešná konalo privítanie našich najmenších občanov. Celkom sme privítali 26 detičiek, z toho 13 chlapcov a 13 dievčat.

Ako obyčajne, aj tentokrát sa toto podujatie nieslo v príjemnej atmosfére, spojenej s džavotom našich najmenších, ktorým prišli zaspievať a zarecitovať detičky zo ZŠ s MŠ Olešná č. 464 – prevádzka u Rovňanov.

Detičkám a ich rodičom želáme veľa zdravia, šťastia a radosti zo života.

olesna uvitanie deti

olesna uvitanie deti2