Váľanie hasičského mája a MDD 2010Dňa 05.06.2010 členovia dobrovoľného hasičského zboru Olešná zorganizovali pri obecnom úrade podujatie, na ktorom sa zvalil hasičský máj, ktorý skrášľoval našu obec. Pred samotným zvalením pripravili poslanci obecného zastupiteľstva, dobrovoľný hasiči z Olešnej a dobrovoľníci pre deti športový deň pri príležitosti nedávneho sviatku MDD.

Slnečný deň bol plný športu, zábavy a deti boli za svoje športové činnosti odmenené vecnými cenami a sladkosťami. Pre účastníkov tohto krásneho podujatia bol zabezpečený kultúrny program kde nám ženy zo speváckeho zboru Vigľašanka krásne zaspievali. Majstrovskú hru na heligónke predviedol p. Pavol Kopas. Dobrovoľní hasiči urobili ukážku výroby strednej hasiacej peny ako aj ukážku funkčnosti práškového hasiaceho prístroja a na občerstvenie bol podávaný chutný guľáš, pivo a nealko. Vecné ceny, sladkosti pre deti ako aj všetko potrebné na uvarenie chutného guľášu zabezpečilo obecné zastupiteľstvo ObÚ Olešná.
O program pre deti sa postarali poslanci ObÚ Olešná Cudrák Štefan, Fujak Štefan a kontrolór obce Nekoranec Marcel. Chutný guľáš uvaril predseda DHZ Olešná Vladimír Kožák. Dobrovoľný hasiči Zemaník Ľuboš, Kajánek Lukáš, Kožák Dávid, Janík Marian pripravili penový koberec. O občerstvenie sa postarali Hnidková Marta st., Hnidková Marta ml., Kvašňovský Rudolf.

Všetkým účastníkom podujatia ďakuje za priazeň ObÚ a DHZ Olešná.

 

{backbutton}