návšteva škôlkarov v hasičskej zbrojniciDňa 24.05.2010 o 11:00 bol pre našich najmenších škôlkarov urobený ďen otvorených dverí v našej hasičskej zbrojnici v Olešnej. Na ukážke hasičskej zbrojnice sa zúčastnilo 32 škôlkarov z dvoch ročníkov, dve pedagogické pracovníčky a jedna absolventka pedagogickej školy na praxi.

 

Našim škôlkarom bola urobená ukážka hasičskej zbrojnice, hasičskej techniky ako aj výstroje a výzbroje z prednáškou na čo ktorá výstroj a výzbroj slúži a ako sa v praxi používa. Dozvedeli sa veľa informácii o práci hasičov o požiarnej prevencii a používaní núdzových čísel. Na záver si mohli naši škôlkari vyskúšať súťažné hasičské prilby, opasky, urobiť si fotky pri hasičskej technike a vyskúšať si v praxi použitie ručných hasičských žberoviek. Ukážku a prednášku v hasičskej zbrojnici v Olešnej viedol strojník DHZ Olešná Zemaník Ľuboš.

 

 

{backbutton}