23. novembra 2019 pripravila obec Olešná pre svojich občanov a hostí slávnostný galaprogram na ktorom sme si pripomenuli 400 rokov od prvej písomnej zmienky o obciSobotný večer – 23. novembra 2019 pripravila obec Olešná pre svojich občanov a hostí slávnostný galaprogram v kultúrnom dome, na ktorom sme si pripomenuli 400 rokov od prvej písomnej zmienky o obci a ocenili osobnosti, ktoré sa v ostatných rokov pričinili o jej rozvoj.
Moderátorka večera Ing. Andrea Moskálová spoločne s divákmi, medzi ktorými boli poslanci OZ, podnikatelia, predstavitelia kultúrneho a spoločenského života v obci v zaplnenej sále v úvode privítali hostí.


Na toto výnimočné podujatie prijali pozvanie: predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová, zástupca prednostu Okresného úradu v Čadci Mgr. Marián Haladej, poslanec ŽSK za volebný obvod Čadca Ing. Martin Šenfeld, MBA, starostka obce Klokočov Jana Foldinová, starostka obce Korňa Ing. Marianna Bebčáková, starosta obce Makov Martin Pavlík, starosta obce Podvysoká JUDr. Ján Opial, starosta obce Raková Mgr. Anton Heglas, starosta obce Staškov Ing. Ladislav Šimčisko, primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis, starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha, starosta obce Zákopčie Ján Slaninák.
K prítomným sa v úvode večera prihovoril starosta obce Olešná Štefan Cudrák, ktorý zdôraznil niektoré významné medzníky v histórii obce. Po ňom prítomných pozdravila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová a ako pamiatku na významný deň v histórii obce odovzdala starostovi obce Š. Cudrákovi pamätný diplom Litteras Memoriales.
V ďalšej časti programu sa predstavila Folklórna skupina Vigľašanka, ktorá si práve v tomto roku pripomína 30. výročie od svojho založenia. Pri jej začiatkoch stáli Anna Hurinová, Anna Veselková a Soňa Šedivá. Postupne sa k nim pridávali ďalšie ženy, ktorých záľubou boli ľudové tradície a folklór. V súčasnosti má skupina dvanásť členov a vedie ju Terézia Škulavíková. Pri tejto príležitosti im starosta odovzdal pamätné listy.
Súčasťou slávnostného podujatia bolo po prvýkrát aj udeľovanie cien obce a cien starostu jednotlivcom a kolektívom, ktorí sa zaslúžili o jej doterajší rozvoj. V našej obci žilo a žije mnoho osobností ktoré by si zaslúžili ocenenie. V tento slávnostný večer sa nedalo všetkých spomenúť.

Ceny obce boli venované:
Mgr. Ivan Mahrik, honorárny dekan
In memoriam Pavol Skorka, kronikár obce
In memoriam Pavol Piontek, publicista a prozaik
Ján Bazger, autor básní a rozprávok
In memoriam Ján Cvinček, publicista, učiteľ
In memoriam Andrej Cvinček, publicista, kňaz
Justín Jurga, honorárny dekan
Jozef Jurga, kňaz na odpočinku
In memoriam František Pončka starší, zarozvoj elektrifikácie v našej obci
In memoriam František Pončka mladší, za rozvoj elektrifikácie v našej obci
Vladimír Pleva a manželka Paulina Plevová, pedagógovia
In memoriam Ján Pinčík a manželka Anna Pinčíková, pedagógovia
In memoriam Jozef Jaroš, bývalý predseda urbáru
In memoriam Pavol Pupík, bývalý predseda MNV
In memoriam Matúš Vrbinár, bývalý predseda MNV
In memoriam Ján Kolesár, ľudový rezbár

Ceny starostu obce získali:
Dobrovoľný hasičský zbor Olešná
Futbalový klub TJ Olešná
Poľovnícka spoločnosť Olešná
Folklórna skupina Vigľašanka
Veronika a Jozef Šulek, ľudoví výrobcovia
Emília Červencová, školstvo a verejný život
Mgr. Štefan Šurlák, pedagóg, športovec, ľudový výrobca
Mgr. Ladislav Paštrnák, publicista
Vincencia Jarošová, FS Vigľašanka
Stanislav Novotný, dlhoročný starosta obce
Mgr. Miroslav Vároš, farár Farnosti Podvysoká

Slávnostný akt odovzdávania ocenení zakončil piesňou Kysuca, Kysuca MUDr. Vladimír Gajdičiar s p. Štefanom Šurlákom a spevom sa pridali aj všetci v hľadisku.
Prvú časť slávnostného programu zakončila prezentácia novej publikácie, ktorú vydala obec Olešná pri príležitosti jubilea obce „400 rokov obce Olešná“, ktorá mapuje históriu a súčasnosť Olešnej. Do života ju uviedli starosta obce Štefan Cudrák, autor publikácie Ladislav Paštrnák, riaditeľka Vydavateľstva Magma Mária Ščuryová a vodou z Olešnianky ju symbolicky pokropil farár Farnosti Podvysoká Miroslav Vároš.
V ďalších chvíľach si hostia v priestoroch kultúrneho domu mohli pozrieť výstavu obrazov autora Ing. Jozefa Vrábela, rodáka z Olešnej i panelovú výstavu čiernobielych a farebných fotografií zo života obce, ktorú pripravilo Vydavateľstvo Magma.
Slávnostný večer vyvrcholil koncertom populárnej speváčky Marcely Laiferovej. Ako sa vyznala v emotívnom príhovore k divákom, pol jej srdca patrí do Olešnej. V Olešnej sa totiž narodila jej mama pôvodným menom Štefánia Pionteková, ktorá v nej rozvinula lásku k hudbe. Publikum si spolu s Marcelou Laiferovou pripomenulo jej hity ako Lampy už dávno zhasli, Hrdá láska, Poď bielou alejou, Sprav mi jar, Hymna lúčnych rán i pieseň Slová, s ktorou vyhrala Zlatú Bratislavskú lýru.
V závere večera starosta obce Štefan Cudrák vyjadril vďaku poslancom OZ, moderátorke večera, členom kultúrnej komisie, pracovníkom obecného úradu a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a uskutočnení tohto slávnostného podujatia.