V predposlednú októbrovú nedeľu, 20.10.2019, sa v našej obci konalo tradičné podujatie pre našich skôr narodenýchTo, že čas neúprosne a rýchlo plynie, vie každý. Ani sme sa nenazdali a opäť tu máme október. Október, ktorý sa pýši titulom „mesiac úcty k starším“.
V predposlednú októbrovú nedeľu, 20.10.2019, sa v našej obci konalo tradičné podujatie pre našich skôr narodených, pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
V úvode podujatia sa hosťom prihovoril pán starosta Š. Cudrák.

Úctu k pribúdajúcim rôčkom a múdrosti v tvári vyjadrili vo svojich vystúpeniach FSk Vigľašanka, K. Krištofíková pod vedením pani učiteľky D. Stopkovej zo Základnej školy Podvysoká, deti zo Základnej školy Olešná – S. Perďochová, M. Jozek, G. Chabroň, J. Kortiš, M. Škulavík a K. Moskálová pod vedením pani učiteliek Plešivčákovej, Ferenčákovej, Gerekovej a Vancelovej. Hosťom programu bola B. Janíková. Všetci účinkujúci predviedli svoj skvelý talent a šikovnosť a vyčarili na tvárach prítomných srdečné úsmevy.
Čas plynie rýchlo. Životné skúsenosti našich rodičov a starých rodičovsú všakneoceniteľné. Môžeme si ich uctiť napríklad aj milým slovom a úsmevom. Našim skôr narodeným občanom želáme do ďalších dní veľa radosti, zdravia, spokojnosti a Božieho požehnania. Nech sú ich ďalšie dni slnečné tak ako bol tohtoročný mesiac október.
Všetkým, ktorí sa podieľali pri prípravách a priebehu podujatia venovaného našim skôr narodeným občanom vyjadrujeme veľkú vďaku.