Vo štvrtok 20.6.2019 sa v priestoroch sály kultúrneho domu Olešná uskutočnilo  roztomilé podujatie - uvítanie našich najmenších obyvateľovVo štvrtok 20.6.2019 sa v priestoroch sály kultúrneho domu Olešná uskutočnilo roztomilé podujatie - uvítanie našich najmenších obyvateľov. V našej obci sme privítali 14 detičiek, ktorým prišli pekné básničky zarecitovať škôlkari zo ZŠ s MŠ Olešná, elokované pracovisko u Rovňanov pod vedením pani učiteľky Plešivčákovej.

Na detičky a ich rodičov čakal slávnostný zápis do pamätnej knihy, pamätný list, vankúšik s venovaním a pre mamičku ruža.
Milé detičky. Želáme Vám do života veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania.
Milí rodičia. Aj keď je potrebné pri výchove mnoho trpezlivosti, želáme Vám veľa radosti a šťastia z Vašich ratolestí.
Nech sú slová spisovateľa „Dieťa je živý kvet zeme.“ skutočnosťou pre každého človeka. Detské nevinné úsmevy, rozžiarené očká a srdečný smiech napĺňajú šťastím nás všetkých.