Deň matiekV druhú májovú nedeľu, dňa 12.5.2019 sme si v sále kultúrneho domu v Olešnej uctili naše mamy, mamičky, maminky, jednoducho ženy s veľkým srdcom a obrovskou náručou.
Mamičkám sa najskôr prihovoril pán starosta Štefan Cudrák a hodnotný program plný hudobného talentu vykúzlili 5 – 6 ročné detičky zo ZŠ s MŠ Olešná – MŠ č. 618 pod vedením p. uč. Gerekovej, deti zo ZŠ Podvysoká pod vedením p.uč.Kotulovej a Cvinčekovej, deti zo ZUŠ Turzovka pod vedením p. uč. Horváta, Laurinka Čentáková, pán Ján Čečotka s vnučkou Laurinkou Šperkovou a FSK Vigľašanka. Pre mamičky bolo pripravené aj občerstvenie a srdiečko potešil milý kvietok.

 

Milé mamičky. Ďakujeme Vám za lásku, dobrotu, obetavosť, starostlivosť, povzbudenie, poradenie, usmernenie. Veď mama ošetrí rozbité kolienko, zotrie slzičku, v jej láskavom náručí nájde liek každé detské zarmútené srdiečko, poteší a rozdáva úsmevy a lásku. Drahé mamičky. Želáme Vám veľa zdravia, šťastia, lásky a radosti zo svojich detí.
Zároveň vyjadrujeme vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu tohto podujatia.

V Olešnej, dňa 24.5.2019
Vypracovala: Ing. Andrea Moskálová