Karneval spojený s pochovaním basyDňa 2.3.2019 sa v kultúrnom dome Olešná pri príležitosti ukončenia fašiangového obdobia konalo zábavné podujatie pre deti i dospelých – Karneval spojený s „pochovaním basy“.
Do fašiangového podujatia s maskami sa zapojili aj deti zo ZŠ s MŠ Olešná, pre ktoré boli pripravené súťaže, diskotéka, chutné šišky a basu „pochovávala“ FSkVigľašanka.
Touto cestou sa chceme poďakovať FSkVigľašanke, DHZ Olešná, p. učiteľkám a p. kuchárkam zo ZŠ s MŠ Olešná, členom kultúrnej komisie a pracovníkom obecného úradu, ktorí sa podieľali na prípravách a priebehu tohto podujatia.