motiv velkej nociPrvým dňom pôstneho obdobia je Popolcová streda.

Jej termín pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou.

 

Zelený štvrtok - V starej cirkvi sa v tento deň konalo zmierenie kajúcnikov. Biskup ich rozhrešil a prijal do spoločenstva veriacich.

Veľký piatok - Kresťania si na Veľký piatok pripomínajú potupnú smrť Ježiša Krista na kríži.

 

V rímsko-katolíckych chrámoch sa v tento deň neslúži omša, oltáre sú bez chrámového rúcha, bez kríža aj svietnikov. Zachováva sa pôst - nejedáva sa mäso.

Biela sobota - sobota je prípravným dňom pred veľkonočnými sviatkami. Katolícka cirkev slávi vigíliu už ako radostnú slávnosť vzkriesenia a znovu sa rozozvučia zvony, ktoré od štvrtku večera nezvonili.

Veľkonočná nedeľa - každý rok na jar sa odohráva zápas života so smrťou. Zo zamrznutej zeme vyrastá tráva, rozkvitá zasnežená lúka, na zamrznutom strome vypučia listy ...

Veľká noc nie je len sviatkom jari. Ježiš Kristus, ktorý bol mŕtvy, prekonal svoju smrť a vstal k novému životu. Ježišove vzkriesenie dáva jedinečnú nádej na večný život každému, kto v neho verí. Nádej na život, proti ktorému je smrť už navždy bezmocná.

Veľkonočný pondelok - typické veľkonočné zvyky - oblievanie vodou, šibanie prútikmi, maľovanie veľkonočných vajíčok, rozdávanie čokoládových zajačikov a kuriatok.

Prajeme Vám radostné prežitie veľkonočných sviatkov.

 

{backbutton}