Vianočné predstavenie v Kultúrnom dome OlešnáV kalendári máme december, jeden z najtajomnejších mesiacov v roku. Vonku sa poriadne ochladilo a skoré večery nám pripomínajú, že tu je advent. Stoly v našich domácnostiach zdobia adventné vence, Mikuláš nám už rozdal svoju nádielku a my sa tešíme na príchod Ježiška.
V tomto „predvianočnom duchu“ sa dňa 9.12.2018 v Kultúrnom dome Olešná uskutočnilo Vianočné predstavenie so sprievodnými podujatiami.

V milom programe sa ako účinkujúci predstavili: Mládež pôsobiaca v kostole sv. Júdu Tadeáša v Olešnej – Potôčkoch pásmom piesní; Laurka Čentáková zo Staškova za hudobného sprievodu Moniky Michaliskovej nás svojim spevom nechala snívať o blížiacich sa Vianociach; pod vedením pani učiteľky Klárky Blažekovej vystúpili deti zo ZŠ s MŠ Olešná č. 464 pásmom básní, piesní a tancom, ktorý rozveselil všetky tváre; pán Ján Čečotka spolu so svojou vnučkou Laurkou Šperkovou z Olešnej zaspievali pásmo čarovných piesní a na záver vystúpila FSk Vigľašanka s vianočnými zvykmi, medzi ktorými nechýbali „Lucie, štedrá večera a hricovia s betlehemcami“– súrodenci Čečotkovci a Jarošovci z Klokočova.
V priestoroch kultúrneho domu bola pripravená výstava medovníčkov a rôznych ručne vyrobených dekorácií spolu s vianočnou burzou. Posilnili sme sa medovníčkami a výborným punčom a nakoniec sme spoločne rozsvietili vianočný stromček. Celé popoludnie sa nieslo v príjemnej atmosfére blížiacich sa Vianoc a my aj touto cestou chceme zaželať všetkým ľuďom veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, radostné prežitie Vianoc a šťastný Nový rok.
Zároveň chceme vyjadriť veľkú vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách a priebehu podujatia.