Farby jesene - deň venovaný našim senioromV nedeľu, 21.10.2018 sa v Kultúrnom dome Olešná pri príležitosti mesiaca úcty k starším konalo podujatie venované našim seniorom.
V peknom a rozmanitom kultúrnom programe a za početnej účasti našich starších občanov, sa pod vedením svojich p. učiteliek predstavili deti zo ZŠ s MŠ Olešná, deti zo ZŠ Podvysoká, FSkVigľašanka a pán Ján Čečotka s vnučkou Laurkou Šperkovou.
Obec Olešná sa týmto chce poďakovať p. kuchárkam zo školskej jedálne Olešná za vynikajúce moravské koláče, za hodnotný program účinkujúcim zo ZŠ Podvysoká, ZŠ s MŠ Olešná, FSkVigľašanka pod vedením p. Terky Škulavíkovej, pánovi Jánovi Čečotkovi s rodinou, členkám DHZ Olešná a pracovníkom Obecného úradu Olešná, ktorí sa podieľali na prípravách a priebehu celého podujatia.