Kvety pre mamičku „Všetky kvety do rúk mamy, skladám ako drahokamy...“ sú slová krásnej básne.
V obci Olešná sme dňa 13.5.2018 vzdali úctu všetkým našim mamičkám, maminkám, babičkám. Detičky a žiaci z MŠ so ZŠ Olešná, folklórna skupina Vigľašanka a hostia zo skupiny Vrchári pre hostí pripravili príjemnú dynamickú kyticu plnú básní, piesní a tanca, ktorý zahájil svojim príhovorom starosta obce p. Štefan Cudrák. Na túto slávnostnú udalosť bolo pripravené malé občerstvenie, každá mamička bola obdarovaná kvietkom a kto nabral odvahu, mohol si aj zatancovať.


Milé mamičky, za Vašu lásku a oddanosť, starosti aj radosti, za Vašu nekonečnú pomoc Vám ďakujeme a všetky kvety do rúk mamy, skladáme ako drahokamy...
Touto cestou zároveň vyjadrujeme vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu tohto podujatia.