27.01.2018  III. Reprezentačný ples – Kultúrny dom Olešná 
marec/2018 Exkurzia detí z MŠ Olešná - Obecná knižnica Olešná
marec/2018 Veľkonočné tvorivé popoludnie – Obecná knižnica Olešná
13.05.2018 Deň matiek – Kultúrny dom Olešná
02.06.2018     Váľanie mája + MDD – Kultúrny dom Olešná
03.06.2018 Divadelná hra „Láska na 3x“ – Kultúrny dom Olešná
jún/2018 Rok osobnosti – Obecná knižnica Olešná
01.07.2018 Svätá omša pri kaplnke v Kline + autobus
14.06.2018 Vítanie novonarodených detí – obradná miestnosť OcÚ Olešná
21.10.2018 Stretnutie s dôchodcami – Kultúrny dom Olešná
28.10.2018 Hodová sv. omša v kostole v Potôčkoch
september, november 2018 Jesenné a vianočné aranžovanie v Obecnej knižnici Olešná
október/november 2018 Slávnostné odhalenie pamätníka padlých
9.12.2018 Vianočná besiedka
podľa záujmu zájazd Živčáková(podľa záujmu občanov) + autobus
celoročne Návšteva jubilantov v r. 2018
december/2018 Návšteva dôchodcov umiest. v Domovoch dôchodcov