Vianočné predstavenieOpäť sa blíži čarokrásny čas radosti a pohody, na ktorý sa teší každý z nás. K blížiacim sa vianočným sviatkom sa v Kultúrnom dome Olešná konalo podujatie, ktoré nám priblížilo vianočnú atmosféru. V úvode programu sa prihovoril prítomným návštevníkom starosta obce p. Š. Cudrák a potom už nasledoval súbor hraných pásiem, ktoré potešili srde a rozveselili dušu ako detského tak aj dospelého diváka.

Emotívne divadelné predstavenie predviedla Mládež z Olešnej. Najmenší účinkujúci – deti z MŠ Olešná pod vedením p. uč. Gerekovej a Ferenčákovej sa predstavili roztomilým pásmom o Vianociach a tradície od Ondreja do Vianoc nám pripomenula FSk Vigľašanka. Vo vestibule obecného úradu bola inštalovaná výstava vianočných výrobkov detí zo ZŠ Podvysoká. Nechýbal horúci punč,vianočná burza a zasvietenie vianočného stromčeka.

Všetkým, ktorí sa podieľali na uskutočnení a priebehu tohto podujatia srdečne ďakujeme a naším obyvateľom želáme príjemné prežitie vianočných chvíľ, štedrosť pri sviatočnom stole, radosť a pohodu pri vianočnom stromčeku a úspešné vykročenie do Nového roku.