Deň úcty k starším – Farebná jeseň životaMesiac október je mesiacom úcty k starším. Mnohé obce a mestá pri tejto príležitosti pripravujú pre svojich „skôr narodených“ rôzne podujatia a prehliadky talentu, aby svoje babičky a deduškov potešili pekným programom.
Ani naša obec nebola výnimkou a v nedeľu 22.10.2017 pripravila v spolupráci so Základnou školou s materskou školou Olešná, folklórnou skupinou Vigľašanka a hosťami kultúrne podujatie pod názvom Farebná jeseň života. Milý program otvoril svojim príhovorom starosta obce p. Š.Cudrák a potom sa nálada niesla v príjemnej atmosfére rôznorodých vystúpení.

Pri tejto príležitosti bola vo vestibule obecného úradu nainštalovaná i výstava zaujímavého koníčka p.M. Šurlákovej, záľuba v zbieraní šálok ale aj inej keramiky a porcelánu s motívom kvetov, predovšetkým ruží.
Jeseň je krásnym ročným obdobím, v ktorom hrá príroda rôznymi farbami. Táto farebná paleta v nás vyvoláva príjemné pocity a nálady. My želáme Vám, naši milí dôchodcovia aby ste boli plní chuti do života, optimizmu, energie, rozvahy, ochoty byť nápomocní a zároveň plní pohody. Vaša usmiata tvár odráža všetky tieto vlastnosti, všetky tieto prekrásne farby jesene.
Zároveň sa touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri usporiadaní a priebehu tohto podujatia.