v obci Olešná zarodili ovocné stromyVážení občania.

Obec Olešná a obec Podvysoká majú záujem vytvoriť spoločný zväz záhradkárov, do ktorého sa môžu prihlasovať občania oboch obcí.
Podľa počtu prihlásených bude zvolaná ustanovujúca schôdza, na ktorej bude zvolený spoločný výbor SZZ. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom priloženej prihlášky alebo telefónneho čísla 014/4346 126.
Tento rok sa konala výstava ovocia, zeleniny a kvetov v obci Podvysoká prvýkrát pre obidve obce. Na ukážku Vám prikladáme niekoľko fotografií z tejto výstavy, na ktorej sa programovo zúčastnila FSk Vigľašanka a pre inšpiráciu máme pre Vás pripravených pár fotografií ako v obci Olešná zarodili ovocné stromy a vinič.

Pripravený je aj jeden krásny hubársky úlovok. Pokiaľ máte záujem a chcete prispieť fotografiou Vášho vypestovaného ovocia, zeleniny, kvetov a podobne fotografiu zašlite na e-mailovú adresu obce Olešná.

Prihláška do nového spoločného zväzu záhradkárov.