„Najkrajším šperkom, ktorý som nosila na krku, boli rúčky mojich detí.“

Uvítanie detí v obci Olešná dňa 15.6.2017Narodenie dieťatka patrí k najemocionálnejším zážitkom rodičov. Prvý úsmev, stisk rúčky, nesmelé krôčiky... Za týmito krásnymi zážitkami však stojí nevyčísliteľná starostlivosť rodičov.
Slávnostne vyzdobená zasadacia miestnosť Obecného úradu Olešná bola dňa 15.6.2017 plná takýchto milých úsmevov, rozžiarených očiek a zvedavosti najmenších občanov, ktorí sa narodili od 9.3.2016 do 31.12.2016.

Po slávnostnom príhovore p. starostu Š. Cudráka, ozvláštnili podujatie milým vystúpením deti z MŠ Olešná. Naši najmenší na pamiatku tohto výnimočného dňa boli obdarovaní pamätným listom, vankúšikom s venovaním a ich rodičia ružou. Slávnostnú náladu tohto podujatia zavŕšil zápis do pamätnej knihy.
Našim najmenším želáme veľa zdravia a úspechov v živote a ich rodičom veľa spokojnosti a radostných zážitkov spojených s výchovou svojich „ratolestí“.