Oslava MDD spojená s váľaním májaV obci Olešná sa dňa 3.6.2017 konalo tradičné podujatie „oslava MDD spojená s váľaním mája“. V tento krásny slnečný deň v areáli pred Obecným úradom Olešná pre deti pripravili členovia DHZ Olešná a zamestnanci OcÚ Olešná rôzne súťaže, ktoré preverili ich zručnosť, šikovnosť, ale aj vedomosti. Deti sa mohli zabávať na športových atrakciách a okrášliť sa maľovaním na tvár.

Dospelých potešili hudobné príspevky FSk Vigľašanka a Drnbasa. Úsmevy na tvárach dospelých vyčarili okrem spokojnosti detí aj netradičné hudobné nástroje a súťaže, ktorých sa mohli zúčastniť. Pochvalu si obzvlášť zaslúži vytrvalosť dievčat v súťaži točenia s kruhom, ktoré vydržali vyše 10 minút bez prestávky, čo bol olešniansky rekord. Pekné počasie a dobrá nálada „posunuli“ váľanie mája z plánovaného času takmer o 2 hodiny neskôr. O jeho ukážkové zvalenie sa postarali členovia DHZ Olešná.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na prípravách a priebehu tohto podujatia.