Deň matiek v obci Olešná„Keby som videla i v najskrytejšom sníčku,
kde na zemi je toľko dobrých slov,
zložila by som z nich modlitbu za mamičku.
Veď ona sama je už modlitbou.“
úryvok básne Milana Rúfusa

V nedeľu 14.5.2017 sa v Kultúrnom dome Olešná konalo jedno z najkrajších kultúrnospoločenských podujatí venované mamám, maminkám, mamičkám, ale v neposlednom rade i oteckom.


Na úvod sa našim mamičkám prihovoril p. starosta Štefan Cudrák a potom už pódium patrilo vystupujúcim talentom, ktorí prišli prítomným peknou básňou, piesňou či tancom preukázať vďaku za rodičovskú lásku. V programe účinkovali deti zo ZŠ s MŠ Olešná pod vedením šikovných p. učiteliek, Staškovské mažoretky pod vedením šikovných vedúcich, FSk Vigľašanka a p. Pavol Kopas s p. Milošom Červencom. Pestrý program vyčaril na tvárach prítomných dojatie i úsmev a zástupcovia obce Olešná rozdali prítomným mamičkám približne 100 kvietkov.
Milé mamičky ale aj ockovia, ďakujeme Vám za Vašu lásku a starostlivosť, za každé milé slovko, či pohladenie a želáme Vám veľa zdravia, spokojnosti a Božieho požehnania.
Touto cestou sa zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na prípravách a priebehu tohto milého podujatia.