–    04.02.2017   Reprezentačný ples  – Kultúrny dom Olešná
–    26.02.2017   Fašiangové posedenie (Pochovanie basy) KD Olešná   
–    marec/2017  Exkurzia detí z MŠ Olešná v Obecnej knižnici Olešná
–    marec/2017  Veľkonočné tvorivé popoludnie – Obecná knižnica Olešná
–    14.05.2017   Deň matiek  – Kultúrny dom Olešná
–    1.6.2017       20. výročie posviacky kostola v Potôčkoch
–    03.06.2017   Váľanie mája + MDD  – Kultúrny dom Olešná
–    02.07.2017   Svätá omša pri kaplnke v Kline  + autobus
–    jún/2017       Rok osobnosti – Obecná knižnica Olešná  
–    15.06.2017   Vítanie novonarodených detí – sobášna miestnosť OcÚ Olešná
–    22.10.2017   Stretnutie s dôchodcami – Kultúrny dom Olešná
–    29.10.2017   Hodová sv. omša v kostole v Potôčkoch
–    september, november 2017  Jesenné a vianočné aranžovanie v Obecnej knižnici
– 10.12.2017    Vianočná besiedka     
–    zájazd – Živčáková (podľa záujmu občanov)