prekrásne životné jubileum 102 rokov p. Rozálie PalicovejČlovek denne prežíva veľa udalostí. Častokrát sa však vracia v spomienkach i do minulosti. S úsmevom na tvári spomína na svoje detstvo, dospelosť, rodinu. Počúvať zážitky zo života p. Rozálie Palicovej, ktorá dňa 11.januára 2017 oslávila prekrásne životné jubileum 102 rokov bolo zaujímavé a jedinečné.

K tomuto požehnanému jubileu prišiel oslávenkyni zablahoželať aj p. starosta obce Olešná Štefan Cudrák s pracovníčkami A. Moskálovou a A. Špiriakovou, ktorých s láskou a srdečne prijala najbližšia rodina p. Palicovej. P. Palicová v súčasnosti žije pri dcére v Turzovke. Napriek svojmu požehnanému veku sa teší dobrému zdraviu v kruhu svojej rodiny. V roku 2017 si zároveň pripomína 80. výročie svojho sobáša a začiatku života v Olešnej. P. Š. Cudrák v mene celého vedenia obce Olešná zaželal p. Palicovej do ďalších rokov života veľa zdravíčka, šťastíčka, lásky, Božieho požehnania, úsmev na tvári a radosť v srdci.