olesna uvitanie deti 2021 mDňa 16.9.2021 sa za dodržania aktuálnych epidemiologických opatrení v priestoroch Obecného úradu Olešná konalo privítanie našich najmenších občanov. Celkom sme privítali 26 detičiek, z toho 13 chlapcov a 13 dievčat.

Sviatok sv. Mikuláša v OlešnejDňa 6.12.2019 našu obec navštívil sv. Mikuláš s pomocníkmi. Na koči sa doviezol s anjelmi a čertom, aby obdaroval dobré deti sladkosťami. Sála kultúrneho domu sa zaplnila zvedavými deťmi, ktoré netrpezlivo čakali na jeho príchod. Za peknú báseň, pieseň a ozdôbku prinesenú na vianočný stromček boli škôlkari a školáci odmenení a od anjelikov dostali balíčky plné dobrôt.

23. novembra 2019 pripravila obec Olešná pre svojich občanov a hostí slávnostný galaprogram na ktorom sme si pripomenuli 400 rokov od prvej písomnej zmienky o obciSobotný večer – 23. novembra 2019 pripravila obec Olešná pre svojich občanov a hostí slávnostný galaprogram v kultúrnom dome, na ktorom sme si pripomenuli 400 rokov od prvej písomnej zmienky o obci a ocenili osobnosti, ktoré sa v ostatných rokov pričinili o jej rozvoj.
Moderátorka večera Ing. Andrea Moskálová spoločne s divákmi, medzi ktorými boli poslanci OZ, podnikatelia, predstavitelia kultúrneho a spoločenského života v obci v zaplnenej sále v úvode privítali hostí.

V predposlednú októbrovú nedeľu, 20.10.2019, sa v našej obci konalo tradičné podujatie pre našich skôr narodenýchTo, že čas neúprosne a rýchlo plynie, vie každý. Ani sme sa nenazdali a opäť tu máme október. Október, ktorý sa pýši titulom „mesiac úcty k starším“.
V predposlednú októbrovú nedeľu, 20.10.2019, sa v našej obci konalo tradičné podujatie pre našich skôr narodených, pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
V úvode podujatia sa hosťom prihovoril pán starosta Š. Cudrák.

Do areálu MŠ Rovňany pribudli 2 nové hojdačkyPani Kudláčová - manželka letca Pavla Kudláča, ktorý lietal v RAF a jeho meno sa nachádza na pamätníku Obetiam I. a II. svetovej vojny pri Obecnom úrade Olešná ako 99-ročná prvýkrát navštívila rodisko svojho manžela a pamätník Obetiam I. a II. svetovej vojny.
Bola milo prekvapená z úcty, ktorej sa obetiam dostalo od obce Olešná a tak isto z prekrásneho prostredia, v ktorom vyrastal jej manžel.
Preto sa rozhodla venovať finančný príspevok na zakúpenie hojdačiek pre najmenších. Hojdačky, farebný psík a koník na pružine, sú umiestnené v areáli MŠ Olešná Rovňany.

Vo štvrtok 20.6.2019 sa v priestoroch sály kultúrneho domu Olešná uskutočnilo  roztomilé podujatie - uvítanie našich najmenších obyvateľovVo štvrtok 20.6.2019 sa v priestoroch sály kultúrneho domu Olešná uskutočnilo roztomilé podujatie - uvítanie našich najmenších obyvateľov. V našej obci sme privítali 14 detičiek, ktorým prišli pekné básničky zarecitovať škôlkari zo ZŠ s MŠ Olešná, elokované pracovisko u Rovňanov pod vedením pani učiteľky Plešivčákovej.

I. ročník súťaže vo varení guláša, oslava MDD a váľanie májaDňa 25.5.2019 sa v obci Olešná konalo podujatie, ktoré potešilo maškrtné jazýčky stúpencov chutného gulášu i veselé srdiečka priaznivcov dobrej nálady. Konal sa 1. ročník súťaže vo varení guláša, ktorej sa zúčastnilo 5 družstiev: Vigľašanka, Nebíčko v papuľke, Poslanci OcÚ, DHZ Olešná, Zamestnanci OcÚ. Finálny guláš – jeho farbu, vôňu, chuť, konzistenciu a mäso zhodnotila porota, ktorá určila prvé miesto družstvu Vigľašanka. FSkVigľašanka potešila svojich fanúšikov aj oživením tradícií, ktoré súviseli s váľaním mája. Za veselého spevu sa na vyzdobenom traktore previezla dedinou a jej kultúrny program pokračoval v areáli kultúrneho domu spevom a vtipnou scénkou.

Deň matiekV druhú májovú nedeľu, dňa 12.5.2019 sme si v sále kultúrneho domu v Olešnej uctili naše mamy, mamičky, maminky, jednoducho ženy s veľkým srdcom a obrovskou náručou.
Mamičkám sa najskôr prihovoril pán starosta Štefan Cudrák a hodnotný program plný hudobného talentu vykúzlili 5 – 6 ročné detičky zo ZŠ s MŠ Olešná – MŠ č. 618 pod vedením p. uč. Gerekovej, deti zo ZŠ Podvysoká pod vedením p.uč.Kotulovej a Cvinčekovej, deti zo ZUŠ Turzovka pod vedením p. uč. Horváta, Laurinka Čentáková, pán Ján Čečotka s vnučkou Laurinkou Šperkovou a FSK Vigľašanka. Pre mamičky bolo pripravené aj občerstvenie a srdiečko potešil milý kvietok.