omsa klin olesna2V krásnu slnečnú nedeľu 26.6.2022 sa konala tradičná svätá omša v kaplnke Matky ustavičnej pomoci v Kline. V tejto vzdialenej časti našej obce sa stretli pútnici v hojnom počte nie len z Olešnej a okolitých kysuckých obcí, ale aj z Českej a Poľskej republiky.

Svätú omšu celebroval pán farár Miroslav Vároš a dp. Justín Jurga. V príjemnom horskom prostredí si pútnici oddýchli, zaspievali, načerpali silu z vody zo zázračnej studničky a po svätej omši sa pohostili chutnými koláčikmi, ktoré zabezpečil pán starosta a výborným gulášom, ktorý navarili členovia Poľovníckej spoločnosti Olešná.

Všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách tohto podujatia patrí veľké poďakovanie.