posvätenie novovybudovaného Pamätníka rodákov z neďalekej osady Klin v OlešnejV nedeľu 8.9.2019 sa konala svätá omša v kaplnke Matky ustavičnej pomoci v olešnianskom Kline pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie.
O nej hovoril v kázni aj p. farár M. Vároš z farnosti Podvysoká. Svätú omšu koncelebroval honorárny dekan J. Jurga z Čadce.
Pokojný priebeh svätej omše nenarušili ani občasné dažďové kvapky a pútnici si v majestátnom tichu hôr oddýchli. Po skončení svätej omše sa presunuli k novovybudovanému Pamätníku rodákov z neďalekej osady Klin v Olešnej, ktorý sa nachádza v blízkosti kaplnky, a ktorý v tento sviatočný deň požehnal a posvätil p. farár M. Vároš.

Pri príležitosti posvätenia v krátkosti p. starosta Š. Cudrák predstavil dôvody a vznik tohto jedinečného monumentu. V minulosti v osade Klin žili desiatky obyvateľov, ktorí postupne odchádzali za lepším životom do sveta, najmä do Ostravy. Šťastnou náhodou sa pri tvorbe pamätníka spojili činy p. F. Jaroša, p. J. Kramarčíka, p. L. Paštrnára a p. Ing. S. Mikovčáka. Samotný pamätník je vyše 3 metrov vysoký kamenný monument s kovovými plastikami. Materiál, ktorý sa použil pri jeho „výstavbe“ sa našiel v lokalite Klin a je s ňou úzko spätý. Na kameňoch, ktoré objavil p. J. Kramarčík pri ceste v Kline sú umiestnené 3 kovové plastiky kríža a postáv. Tieto našiel P. F. Jaroš v potoku pod Klinom. Celý pamätník v tvare slovenského trojvršia v štátnom znaku realizoval hlavný autor Ing. S. Mikovčák v spolupráci s ďalšími.
P. starosta Š. Cudrák vyjadruje veľkú vďaku a obdiv minulým aj súčasným obyvateľom Klina, chatárom a chalupárom, ktorí sa do tejto krásnej lokality opäť vracajú.
Zároveň vyjadruje veľké poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali pri príprave a realizácii svätej omše a pamätníka.