Dňa 29.6.2019 – sobota o 11.00 hod. sa uskutoční Svätá Omša v Kaplnke Matky ustavičnej pomoci, nachádzajúcej sa v Olešnej – Burkov vrch, časť Klin.
Na svätú omšu bude zabezpečený autobus, ktorý bude pristavený podľa záujmu občanov v častiach: Olešná Rovňany, Olešná Šulkov Potok, kostol v Podvysokej, Potôčky točňa, Potôčky most, Polgrúň, Kasíno.
Záujem o autobus je potrebné nahlásiť v kostole alebo na Obecnom úrade Olešná t.č. 041/4346 126 najneskôr do 25.6.2019.