Dňa 09.09.2018 v čase o 11.00 hod. pozývame všetkých na Svätú omšu v Kaplnke Klín.