posvätenie novovybudovaného Pamätníka rodákov z neďalekej osady Klin v OlešnejV nedeľu 8.9.2019 sa konala svätá omša v kaplnke Matky ustavičnej pomoci v olešnianskom Kline pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie.
O nej hovoril v kázni aj p. farár M. Vároš z farnosti Podvysoká. Svätú omšu koncelebroval honorárny dekan J. Jurga z Čadce.
Pokojný priebeh svätej omše nenarušili ani občasné dažďové kvapky a pútnici si v majestátnom tichu hôr oddýchli. Po skončení svätej omše sa presunuli k novovybudovanému Pamätníku rodákov z neďalekej osady Klin v Olešnej, ktorý sa nachádza v blízkosti kaplnky, a ktorý v tento sviatočný deň požehnal a posvätil p. farár M. Vároš.

Svätá omša v kaplnke Matky ustavičnej pomoci v Olešnej – Burkov vrch, časť KlinDňa 29.6.2019, výnimočne v sobotu,sa konala svätá omša v kaplnke Matky ustavičnej pomoci v Olešnej – Burkov vrch, časť Klin.
Počasie bolo tentokrát prekrásne a umocňovalo silný duchovný zážitok v objatí vrchov. Svätú omšu celebroval pán farár M. Vároš spoločne s dôstojným pánom J. Jurgom.
Nasledujúca svätá omša sa na tomto výnimočnom mieste bude konať v nedeľu 8.9.2019 o 11. hodine.
Všetkým, ktorí pomohli s prípravou svätej omše vyjadrujeme veľkú vďaku.
Ako fotografie tentokrát prezentujeme okrem samotného podujatia aj solitérny pohľad na kaplnku a interiér kaplnky, o ktorý sa stará p. Ramšová.

Dňa 29.6.2019 – sobota o 11.00 hod. sa uskutoční Svätá Omša v Kaplnke Matky ustavičnej pomoci, nachádzajúcej sa v Olešnej – Burkov vrch, časť Klin.
Na svätú omšu bude zabezpečený autobus, ktorý bude pristavený podľa záujmu občanov v častiach: Olešná Rovňany, Olešná Šulkov Potok, kostol v Podvysokej, Potôčky točňa, Potôčky most, Polgrúň, Kasíno.
Záujem o autobus je potrebné nahlásiť v kostole alebo na Obecnom úrade Olešná t.č. 041/4346 126 najneskôr do 25.6.2019.

Dňa 09.09.2018 v čase o 11.00 hod. pozývame všetkých na Svätú omšu v Kaplnke Klín.