Keď je spev záľubou Ľudové piesne veselé i smutné. Je ich toľko, že sa na prstoch 10 rúk nedajú spočítať. Jedno je však isté – odrážajú život človeka, jeho radosti i starosti, príbehy prepísané do piesne.

Pre členov FSk Vigľašanka sú ľudové piesne veľkou záľubou. Úspešne ich interpretujú a prezentujú na rôznych folklórnych prehliadkach formou speváckeho prednesu za hudobného sprievodu harmoniky, heligónky a ozembuchu, alebo prostredníctvom hraného pásma, ktoré dovoľuje nahliadnuť súčasnému divákovi do minulosti.

V auguste 2016 sa FSk Vigľašanka zúčastnila 2 zaujímavých vystúpení. Dňa 14.8.2016 potešila svojim spevom a hrou na hudobný nástroj návštevníkov Beskydských slávností v Turzovke. Tu sa ženičky predviedli „v plnej paráde“ v nových krojových lajblíkoch. O 2 týždne neskôr, dňa 28.8.2016 účinkovali so speváckym vystúpením i pripraveným pásmom „Keď sa žitko zelenalo.“ v Skanzene Nová Bystrica – Vychylovka. V srdečnom vystúpení, pri ktorom sa diváci i zasmiali, predviedli ako sa kedysi žalo žitko v jednej obyčajnej „gazdovke“.
Za doterajšiu prácu a pekné reprezentovanie obce Olešná členom Vigľašanky ďakujeme a želáme im veľa zdravia, životného elánu a chuti do ďalšej práce.