viglasankamFSk Vigľašanka každoročne obohacuje program na rôznych kultúrnych podujatiach. Najnovšie sme mohli jej členov vidieť na súťažnej prehliadke Piesne domova 2016, ktorú usporiadal ŽSK, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, a ktorá sa konala v obci Staškov dňa 22.5.2016.

Na pódiu sa predstavilo viac ako 150 umelcov.
Speváčky vystúpili v dvoch kategóriách. Ako sólisti speváci nás krásnymi hlasmi reprezentovali T. Škulavíková a A. Šeligová so sprievodom heligónkarky M. Kameništiakovej. V druhej skupine, prehliadke speváckych skupín vystúpili T. Škulavíková, A. Šeligová, A. Pupíková, V. Jarošová, T. Grečmalová a E. Fojtíková. V oboch prípadoch zaspievali ľudové piesne trávnice a vyslúžili si veľký potlesk.