viglasanka2015mAj tento rok FsK Vigľašanka obohatila svojimi vystúpeniami nejedno spoločensko-kultúrne podujatie v našej obci i mimo nej. Od jari do jesene sa členovia zúčastňovali na rôznych vystúpeniach.

Z kultúrno-spoločenských podujatí v našej obci vystupovali na oslave Dňa matiek, Dňa úcty k starším, Dňa detí, kde sa predstavili nie len spevom, ale aj zábavnou scénkou, ktorá vyčarila úsmevy na tvárach hostí.

 

Ďalej vystupovali na oslavách MDŽ, ktoré organizovala Únia žien Čadca, Váľaní mája pri reštaurácii Vesela na Staškove, pekným vystúpením sa predviedli v Skanzene vo Vychylovke vo vystúpení pod názvom Dožinky na Kysuciach. Okrem týchto vystúpení hudobne sprevádzali Sv. omšu v Kaplnke v Kline, hodovú sv. omšu v kostole v  Olešnej a sv. omšu pri príležitosti Jurinovskej púte na Živčákovej.

Z pripravovaných akcií ich ešte čaká: návšteva domovov dôchodcov, Turzovské vianočné trhy a vianočná besiedka v KD Olešná.

Na ukážku Vám prinášame niekoľko fotografií.