Fond na podporu umeniaV roku 2019 Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil projekt obce Olešná s názvom "Nákup hudobného nástroja - heligónky" vo výške 2.000,- €. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu.
Hlavným cieľom projektu bolo zakúpenie heligónky, ktorá sprevádza vystúpenia folklórnej skupiny Vigľašanka, pôsobiacej v obci Olešná. Zámerom projektu bolo skvalitnenie vystúpení folklórnej skupiny Vigľašanka zakúpením novej heligónky.

Nákup hudobného nástroja - heligónkyFolklórna skupina Vigľašanka pri svojich vystúpeniach odovzdáva tradície našich predkov svojim divákom bez rozdielu veku, pohlavia, rasy. Vďaka podpore Fondu na podporu umenia obec Olešná pre folklórnu skupinu Vigľašanka zakúpila heligónku Jelinek, kontrabas ½ a tašku na 21 gombíkovú heligónku.
Nákup hudobných nástrojov a tašky na heligónku z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a jeho spolufinancovanie vo výške 400,- € zabezpečila obec Olešná.