FSk Vigľašanka - Slovenský deň kroja 7.9.2019Slovenský deň kroja
FSkVigľašanka sa dňa 7.9.2019 zúčastnila druhého ročníka Slovenského dňa kroja v Banskej Bystrici.
Hoci nám tentokrát počasie uštedrilo aj dažďové kvapky, žienkam to nevadilo a s hrdosťou odprezentovali našu obec na tomto ojedinelom podujatí. Okrem sólových vystúpení na jarmoku sa zúčastnili aj sprievodu a prezentácie na pódiu. Za ich pekný spev a dobrú náladu, ktorú so sebou priniesli, ich diváci odmenili veľkým potleskom.