denkrojamDňa 8.9.2018 sa v Banskej Bystrici uskutočnil v rámci Radvanského jarmoku a pri príležitosti 70. narodenín časopisu Slovenka - Deň kroja.
Tohto originálneho podujatia sa zúčastnila aj FSkVigľašanka, ktorej členovia boli započítaní do prebiehajúceho rekordu za najväčší počet ľudí v krojoch na jednom podujatí.