V kalendári nám svieti mesiac máj a s jeho začiatkom sa viaže krásny zvyk stavania májov. Naša FSk Vigľašanka bola pozvaná na stavanie mája do Centra sociálnych služieb Horelica, kde dňa 27.4.2018 svojim spevom a elánom prispela k dobrej nálade, ktorá sa niesla celým podujatím.