Fašiangy FSk VigľašankaAj tento rok si FSk Vigľašanka pripravila fašiangový program. Vo februári sa zúčastnila „pochovávania basy“ v penzióne Veselka. Masky na fašiangovú zábavu si členovia pripravili sami. Na ukážku Vám ponúkame niekoľko fotografií.