Folklórna skupina Vigľašanka svojim vystúpením opäť vyčarila na tvárach ľudí úsmevy a priniesla trošku dobrej nálady do života. Pred začiatkom pôstneho obdobia po uvoľnení opatrení „pochovali basu“. Na túto príležitosť sa náležite pripravili a za dodržania aktuálnych pandemických opatrení sa predviedli v nápaditých kostýmoch.

fasiangy 2022 olesna

Fond na podporu umeniaV roku 2019 Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil projekt obce Olešná s názvom "Nákup hudobného nástroja - heligónky" vo výške 2.000,- €. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom tohto projektu.
Hlavným cieľom projektu bolo zakúpenie heligónky, ktorá sprevádza vystúpenia folklórnej skupiny Vigľašanka, pôsobiacej v obci Olešná. Zámerom projektu bolo skvalitnenie vystúpení folklórnej skupiny Vigľašanka zakúpením novej heligónky.

FSk Vigľašanka - Slovenský deň kroja 7.9.2019Slovenský deň kroja
FSkVigľašanka sa dňa 7.9.2019 zúčastnila druhého ročníka Slovenského dňa kroja v Banskej Bystrici.
Hoci nám tentokrát počasie uštedrilo aj dažďové kvapky, žienkam to nevadilo a s hrdosťou odprezentovali našu obec na tomto ojedinelom podujatí. Okrem sólových vystúpení na jarmoku sa zúčastnili aj sprievodu a prezentácie na pódiu. Za ich pekný spev a dobrú náladu, ktorú so sebou priniesli, ich diváci odmenili veľkým potleskom.

Dňa 7.7.2019 sa FSkVigľašanka zúčastnila 47. ročníka FF Ochodnica 2019Dňa 7.7.2019 sa FSkVigľašanka zúčastnila 47. ročníka FF Ochodnica 2019. FSkVigľašanka sa na tomto prestížnom podujatí prezentovala svojím pásmom „Na paši“, ktoré poukazovalo na autentické zvyky pri vyháňaní kráv na pašu, rozhovory a spev počas pasenia kráv a to tak, ako si to pamätali od svojich predkov. Ženy boli oblečené v pracovnom kroji, ktorý bol obnovený novými zásterami.
Ako to našim ženičkám pristalo si môžete pozrieť v nasledujúcej fotogalérii.

denkrojamDňa 8.9.2018 sa v Banskej Bystrici uskutočnil v rámci Radvanského jarmoku a pri príležitosti 70. narodenín časopisu Slovenka - Deň kroja.
Tohto originálneho podujatia sa zúčastnila aj FSkVigľašanka, ktorej členovia boli započítaní do prebiehajúceho rekordu za najväčší počet ľudí v krojoch na jednom podujatí.

Mlátenie na humneFSk Vigľašanka dňa 26.8.2018 účinkovala so svojim pásmom na podujatí "Dožinky na Kysuciach" v Skanzene Vychylovka – Nová Bystrica. Ženičky klásky pozbierali, žitko omlátili aj si pri tom zaspievali a zatancovali.
Na ukážku Vám ponúkame niekoľko fotografií.

V kalendári nám svieti mesiac máj a s jeho začiatkom sa viaže krásny zvyk stavania májov. Naša FSk Vigľašanka bola pozvaná na stavanie mája do Centra sociálnych služieb Horelica, kde dňa 27.4.2018 svojim spevom a elánom prispela k dobrej nálade, ktorá sa niesla celým podujatím.

Fašiangy FSk VigľašankaAj tento rok si FSk Vigľašanka pripravila fašiangový program. Vo februári sa zúčastnila „pochovávania basy“ v penzióne Veselka. Masky na fašiangovú zábavu si členovia pripravili sami. Na ukážku Vám ponúkame niekoľko fotografií.