denkrojamDňa 8.9.2018 sa v Banskej Bystrici uskutočnil v rámci Radvanského jarmoku a pri príležitosti 70. narodenín časopisu Slovenka - Deň kroja.
Tohto originálneho podujatia sa zúčastnila aj FSkVigľašanka, ktorej členovia boli započítaní do prebiehajúceho rekordu za najväčší počet ľudí v krojoch na jednom podujatí.

Mlátenie na humneFSk Vigľašanka dňa 26.8.2018 účinkovala so svojim pásmom na podujatí "Dožinky na Kysuciach" v Skanzene Vychylovka – Nová Bystrica. Ženičky klásky pozbierali, žitko omlátili aj si pri tom zaspievali a zatancovali.
Na ukážku Vám ponúkame niekoľko fotografií.

V kalendári nám svieti mesiac máj a s jeho začiatkom sa viaže krásny zvyk stavania májov. Naša FSk Vigľašanka bola pozvaná na stavanie mája do Centra sociálnych služieb Horelica, kde dňa 27.4.2018 svojim spevom a elánom prispela k dobrej nálade, ktorá sa niesla celým podujatím.

Fašiangy FSk VigľašankaAj tento rok si FSk Vigľašanka pripravila fašiangový program. Vo februári sa zúčastnila „pochovávania basy“ v penzióne Veselka. Masky na fašiangovú zábavu si členovia pripravili sami. Na ukážku Vám ponúkame niekoľko fotografií.

Tradície starých materí uchované v piesni – vydanie CDFSk Vigľašanka v obci Olešná pôsobí už vyše štvrťstoročie. Svojimi piesňami jej členovia rozdávajú radosť ľuďom okolo seba i návštevníkom rôznych podujatí, na ktorých FSk Vigľašanka účinkuje.
V roku 2017 Žilinský samosprávny kraj finančne podporil projekt obce Olešná pod názvom Tradície starých materí uchované v piesni – vydanie CD vo výške 300,- €. Hlavným cieľom projektu bolo vydanie CD nosiča, ktorým by sa uchovali a zároveň šírili piesne FSk Vigľašanka pre ďalšie generácie.
Spolufinancovanie tohto projektu zabezpečila obec Olešná.

FSk Vigľašanka zúčastnila výnimočného podujatia v Skanzene Vychylovka – Nová BystricaV poslednú augustovú nedeľu, dňa 27.8.2017 sa FSk Vigľašanka zúčastnila výnimočného podujatia pod názvom „Už sme sa dožili chlebíka nového“ v Skanzene Vychylovka – Nová Bystrica. V čarokrásnom prostredí starodávnych chalúpok obklopených horami členovia súboru vystúpili pri drevených objektoch pásmom piesní, zapojili sa do slávnostného sprievodu na svätú omšu, ktorej sa zúčastnili a svoje vystúpenie ukončili dožinkovým pásmom.

Keď je spev záľubou Ľudové piesne veselé i smutné. Je ich toľko, že sa na prstoch 10 rúk nedajú spočítať. Jedno je však isté – odrážajú život človeka, jeho radosti i starosti, príbehy prepísané do piesne.

Pre členov FSk Vigľašanka sú ľudové piesne veľkou záľubou. Úspešne ich interpretujú a prezentujú na rôznych folklórnych prehliadkach formou speváckeho prednesu za hudobného sprievodu harmoniky, heligónky a ozembuchu, alebo prostredníctvom hraného pásma, ktoré dovoľuje nahliadnuť súčasnému divákovi do minulosti.

viglasankamFSk Vigľašanka každoročne obohacuje program na rôznych kultúrnych podujatiach. Najnovšie sme mohli jej členov vidieť na súťažnej prehliadke Piesne domova 2016, ktorú usporiadal ŽSK, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, a ktorá sa konala v obci Staškov dňa 22.5.2016.