V obci Olešná sme si uctili sviatok mamičiekMamulienka, mamička, čože ti dám, keď som taká maličká?
Striebro nemám, ani zlato, však mamička nič to za to.
Pobozkám ťa na líčka, hneď si sama ružička.

 

Kultúrny dom v Olešnej bol v nedeľu 08. mája 2016 plný podobných vyznaní, ktoré zneli z úst malých i veľkých detí. Sviatok mamičiek prišli programovo spestriť deti zo ZŠ s MŠ Olešná, deti zo ZŠ Podvysoká, mažoretky z obce Staškov, FsK Vigľašanka a p. Kopas. Mamičky boli obdarované kvetinkou a pri vystúpeniach účinkujúcich nejednej vypadla z oka slzička.
Vďaka patrí všetkým, ktorí pomohli pri realizácii tohto podujatia a všetkým mamám, ale i oteckom želáme veľa zdravia šťastia a lásky.