dendeti2014mDňa 31.5. 2014 sa uskutočnilo v obci Olešná váľanie mája taktiež oslava MDD. 
O 14:00 hod. sme sa všetci zišli pred OÚ Olešná, kde som ich všetkých privítala. Detičky sa tu mohli zúčastniť rôznych súťaží, ktoré im pripravili členovia OHZ  z Olešnej na čele s Ľubošom Zemaníkom.

 

Každá súťaž bola napokon vyhodnotená a deťom boli odovzdané pekné vecné odmeny a to 1.,2., a 3. miesto v štyroch kategóriách. Bez darčekov neostali i ostatné detičky, ktoré sa nezúčastnili súťaží, ktorým sme rozdali darčeky, ktoré im venovali sponzori. Po odovzdaní darčekov si deti pochutnali na chutných klobáskach. O 14:30 hod. sme spoločne s DHZ Olešná a s poslancami obce úspešne zvalili máj.   
O kultúrny program sa nám postarali mažoretky z Olešnej a folklórna skupina Vigľašanka. Taktiež sme odovzdali aj cenu pre Rastislava Fuska ako odmenu za to, že je už 15 rokov členom DHZ Olešná.
Napokon boli všetci prítomní pozvaní na chutný guláš, ktorý bol zdarma a pripravil ho Motel Klokočovan – p. Oľga Šperková. Nakoniec sa mohol každý zúčastniť tanečnej zábavy, ktorá sa konala v KD Olešná a o super hudbu sa postarala skupina IMPULZ.

O 22:00 hod. sa konalo vyhlásenie tomboly, kde sme odovzdali spolu 35 cien, ktoré nám venovali sponzori. Veľké ďakujem patrí všetkým ktorí mi pomohli pri organizovaní tohto podujatia a to poslancom OZ Olešná, OHZ Olešná, pracovníčkam OÚ, mažoretkám z Olešnej, folklórnej skupine VIGĽAŠANKA z Olešnej a taktiež všetkým sponzorom. Po ukončení tanečnej zábavy som poďakovala všetkým nielen za účasť, ale aj za to, že spoločne s nami oslávili nielen váľanie mája, ale aj MDD. Všade vládla príjemná atmosféra. Dúfam, že sa táto tradícia u nás v obci zachová a tešíme sa o rok zas.

Na ukážku Vám prinášame zopár fotografií.


Poďakovanie sponzorom:

Zwarcentrum Čadca – Milan Ficek
Timea,  Olešná – František Čečotka
Potraviny – Ján Čečotka, Olešná
Obecný úrad Olešná
Krossbau – Ján Staník, Podvysoká
RELAX MASS, Podvysoká – Anna Holazová
P+V Sakson, s. r. o ., Staškov
Kaderníctvo Olešná – Gabika Gregorová
Nechtové štúdio – Terézia Chovanyeczová Podvysoká
SALON LA FRANKE – Čadca
Salón Jarmila – Jarmila Kulová, Čadca
Potraviny - Anna Čečotková, Olešná – Burkov vrch
Pohostinstvo, Olešná – Marta Hnidková
P.B. San, Olešná – Jozef Perďoch
Potraviny, Podvysoká – Marcela Majeríková
Kvetinárstvo, Podvysoká – Iveta Obrková
Elektro, Turzovka – Katarína Horská
Kovadlina, Olešná – Rudolf Kvašňovský
Herakles, Turzovka – Miroslav Sebechlebský
Predaj bicyklov, Turzovka –Predmier, Tibor Stolárik
Motel Klokočovan – Oľga Šperková
Elektro, Turzovka – Anna Pončková
Základná organizácia včelárov Olešná
KaŠ, Podvysoká – výroba knedlíkov
Kvetinárstvo – Libuša Comorková


Finančným darom do tomboly prispeli:
Poľovnícke združenie - Olešná
Autoservis Olešná – Miloš Belko
Jozef Štetiar - Olešná
Jozef Bazger - Olešná
Stanislav Cudrák - Olešná


PhDr. Katarína Plešivčáková, zástupkyňa starostu obce Olešná