rekonštrukcia schodov na cintoríne predná Olešná

Zrušenie starých nevyhovujúcich schodov, úprava terénu a zhotovenie nových schodov zo zámkovej dlažby