Rekonštrukcia ZŠ v OlešnejZŠ – prešla kompletnou rekonštrukciou, boli vymenené okná, škola sa zateplila a rovná strecha bola nahradená sedlovou. Náklady na rekonštrukciu činili 279 553 €. K 30.6.2010 obec zo svojho rozpočtu zafinancovala  67 626 € , a z EÚ a ŠR  vo výške 211 927 €.
Zo sumy 67 626 € sa obci  vráti  suma 52 240 €, po dokončení bezbarierového prístupu.

Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii