V obci Olešná sme si uctili sviatok mamičiekMamulienka, mamička, čože ti dám, keď som taká maličká?
Striebro nemám, ani zlato, však mamička nič to za to.
Pobozkám ťa na líčka, hneď si sama ružička.

nohejbalový turnaj trojčlenných družstievDňa 08.08.2015 sa uskutočnil na antukovom ihrisku v Olešnej – Potôčky nohejbalový turnaj trojčlenných družstiev. Za veľmi teplého počasia sa turnaja zúčastnilo 6 mužstiev.

Folklórna skupina Vigľašanka z Olešnej „oprášila“ staré tradícieFolklórna skupina Vigľašanka z Olešnej „oprášila“ staré tradície.
Dňa 15.2.2015 sa členovia folklórnej skupiny stretli v originálnych maskách pred Obecným úradom Olešná a s veselým spevom sa za sprievodu harmoniky vydali uličkami dedinky, aby mohli pred Popolcovou stredou do Veľkej noci „pochovať basu“ a tým ukončiť karnevalovú sezónu plnú smiechu a zábavy.

dendeti2014mDňa 31.5. 2014 sa uskutočnilo v obci Olešná váľanie mája taktiež oslava MDD. 
O 14:00 hod. sme sa všetci zišli pred OÚ Olešná, kde som ich všetkých privítala. Detičky sa tu mohli zúčastniť rôznych súťaží, ktoré im pripravili členovia OHZ  z Olešnej na čele s Ľubošom Zemaníkom.

Dňa 12.05.2013 sa v KD Olešná uskutočnila oslava pri príležitosti „Dňa matiek“.
Starosta obce v príhovore poďakoval všetkým mamám a starým mamám za ich lásku, obetavosť a výchovu, ktorú venujú svojím deťom.
Potom už javisko patrilo naším najmenším – deťom MŠ a ZŠ, piesňam FS Vigľašanka a p. F.Čečotkovi. Ich vystúpenie bolo prejavom lásky a vďaky.