×

Poznámka

Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Snehová kalamitaDňa 10.01.2019 o 14.00 hod. obec Olešná vyhlásila mimoriadnu udalosť snehovú kalamitu spôsobenú intenzívnym snežením na území obce.
Boli prijaté opatrenia najmä: sprístupniť všetky lokality, sprejazdniť miestne komunikácie pre autobusy a motorové vozidlá, zabezpečiť prístup k zastávkam SAD, zabezpečiť dochádzku žiakov do ZŠ, odstrániť sneh z budov ZŠ, MŠ a šatní TJ.
Na prístupových cestách v častiach obce u Žubrinov, na Doline, u Jaroši, Vigľaška boli popadané náletové dreviny, ktoré znemožňovali traktorom sprejazdniť cesty.
Na pomoc pri odstraňovaní snehovej kalamity boli prizvané súkromné firmy so svojimi mechanizmami: 3 nákladné autá, 2 bagre JCB a malý bager UNC. V častiach obce Dolina, u Jaroši, Burkov vrch, u Žubrinov, Maslovenka cesty sprejazdňoval súkromník s traktorom so zadným pluhom.

V obci Olešná sme si uctili sviatok mamičiekMamulienka, mamička, čože ti dám, keď som taká maličká?
Striebro nemám, ani zlato, však mamička nič to za to.
Pobozkám ťa na líčka, hneď si sama ružička.

nohejbalový turnaj trojčlenných družstievDňa 08.08.2015 sa uskutočnil na antukovom ihrisku v Olešnej – Potôčky nohejbalový turnaj trojčlenných družstiev. Za veľmi teplého počasia sa turnaja zúčastnilo 6 mužstiev.

Folklórna skupina Vigľašanka z Olešnej „oprášila“ staré tradícieFolklórna skupina Vigľašanka z Olešnej „oprášila“ staré tradície.
Dňa 15.2.2015 sa členovia folklórnej skupiny stretli v originálnych maskách pred Obecným úradom Olešná a s veselým spevom sa za sprievodu harmoniky vydali uličkami dedinky, aby mohli pred Popolcovou stredou do Veľkej noci „pochovať basu“ a tým ukončiť karnevalovú sezónu plnú smiechu a zábavy.

dendeti2014mDňa 31.5. 2014 sa uskutočnilo v obci Olešná váľanie mája taktiež oslava MDD. 
O 14:00 hod. sme sa všetci zišli pred OÚ Olešná, kde som ich všetkých privítala. Detičky sa tu mohli zúčastniť rôznych súťaží, ktoré im pripravili členovia OHZ  z Olešnej na čele s Ľubošom Zemaníkom.

{gallery}2013ftp/fotogalerie/dom smutku{/gallery}