Súprava povodňovej záchrannej služby pre Obec OlešnáDňa 13.11.2015 (t. j.: v piatok) o 13.00 hod. sa, na základe splnomocnenia p. starostu obce, zúčastnila poslankyňa p. PhDr. K. Plešivčáková preberania súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky obce Olešná, ktoré sa konalo  na Námestí Andreja Hlinku v Žiline. Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky bola obci Olešná zverená do bezplatného užívania z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.