Netradičná okrsková súťažDňa 13.06.2010 o 14 00 hod. sa v obci Olešná - Rovňany konala netradičná hasičská súťaž, ktorú organizovalo DHZ Olešná. Súťaže sa zúčastnili dobrovoľné hasičské družstvá z Olešnej, Rakovej, Zákopčia – Tarabov, Zákopčia – Ústredia a Staškova.

Jednalo sa o hasičskú súťaž požiarneho útoku s vodou so zaradením ejektora ( prúdového čerpadla ) do súťažnej disciplíny. Súťaž mala veľký úspech nielen u súťažiacich a delegátov,  ale aj u divákov ktorí mohli vidieť niekoľkominútovú tvrdú drinu každého zo súťažiacich družstiev. Napokon víťazstvo dosiahlo družstvo DHZ zo Staškova. Ďalší v poradí boli DHZ Raková, DHZ Olešná, DHZ Zákopčie – Tarabov a DHZ Zákopčie – Ústredie.

 

Ďakujeme všetkým dobrovoľným hasičským družstvám a divákom za účasť na tejto netradičnej súťaži, ktorú vymyslel a spracoval súťažné pravidlá člen DHZ Olešná hlavný strojník Zemaník Ľuboš.

Ďalej by sme chceli poďakovať:
- starostovi obce Olešná Novotnému Stanislavovi, ktorý nám umožnil zorganizovať súťaž v kultúrnom stredisku v Olešnej
- súťažnému družstvu z Olešnej ktorú tvorili členovia Zemaník Ľuboš ( strojník ), Fusko Rastislav ( sací kôš ), Fusko Andrej ( sacie vedenie ), Kožák David ( útok 1 ), Maslík Tomáš ( útok 2 ), Husár Stanislav ( rozdeľovač )
- predsedovi DHZ Olešná Kožákovi Vladimírovi za chutný guľáš a organizáciu
- členom DHZ Olešná za pomoc pri organizácií Chabroň František, Janík Ján, Buchcárová Oľga, Kožák Ján, Comorek Ján, Klimek Karol, Janík Marián
- dobrovoľníčkam z obce Kožákovej Anne, Fuskovej Vlaste

Poďakovanie za podporu aktivít DHZ Olešná  patrí aj naším sponzorom za rok 2010 .

Za DHZ Olešná spracoval Zemaník Ľuboš

{backbutton}