Okrskový putovný pohár získali muži DHZ OlešnáDňa 3.8.2019 sa opäť po roku stretli dobrovoľné hasičské zbory okrsku č. 4 mužov a žiakov: DHZ Zákopčie – Tarabov, DHZ Zákopčie – Ústredie, DHZ Raková, DHZ Staškov a DHZ Olešná, aby si zmerali svoje sily v požiarnom útoku.
Súťažné podmienky mužov boli vytvorené domácim družstvom. Na základni bola umiestnená motorová striekačka PS 12 domáceho družstva. Bežalo sa na široké hadice do lesného terénu z výstupom Avie. Na úvod všetkých srdečne privítal starosta obce Zákopčie Ján Slaninák, ktorý súťažiacim poprial čo najlepšie výkony.

Na nástupe boli prítomní aj tajomníčka ÚzO DPO SR Čadca – Marta Balošáková, okrskový inštruktor Ján Janošec, zaslúžilí členovia Jozef Kováčik a Ladislav Dedič.
Po žiackych výkonoch sa na štart ako prví postavili domáci: DHZ Zákopčie – Tarabov.

Výsledky žiaci:

1. miesto: DHZ Raková
2. miesto: FHZ Zákopčie – Tarabov
3. miesto: DHZ Staškov
4. miesto: DHZ Zákopčie – Ústredie

Výsledky muži:
1. miesto: DHZ Olešná, ktorá zároveň získala okrskový putovný pohár
2. miesto: DHZ Raková
3. miesto: DHZ Zákopčie Tarabov
4. miesto: DHZ Zákopčie – Ústredie
5. miesto: DHZ Staškov

Predseda DHZ Olešná ďakuje všetkým hasičom DHZ Olešná za úsilie, ktoré vynakladajú na úspešné reprezentovanie obce Olešná.